Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Woli

w Warszawie Kancelaria Komornicza nr XV w Warszawie

Maciej Parafiński

 

 

 

 

Wszelkich wpłat należy dokonywać na rachunek kancelarii:

BNP PARIBAS 82 1600 1462 1818 8654 8000 0001

 

 

Kontakt

Al. Prymasa Tysiąclecia 46/202 01-242 Warszawa

Tel: 515 775 743 e-mail: maciej.parafinski@komornik.pl

Przyjęcia interesantów:

Poniedziałek 14-18

Środa 8-12


 

Zgodnie z art. 8 ustawy o komornikach sądowych Komornik działa na obszarze swojego rewiru komorniczego, przy czym zgodnie z art. 10 ww. ustawy Wierzyciel ma prawo wyboru Komornika na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:

1) o egzekucję z nieruchomości;

2) o wydanie nieruchomości;

3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;

4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;

5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Właściwym obszarem działania Kancelarii Komornika Sądowego Macieja Parafińskiego jest obszar właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie tj. obszar dzielnic Bemowo i Wola. Do egzekucji z nieruchomości położonych na terenie dzielnic: Wola, Bemowo wyłącznie właściwi są Komornicy Sądowi przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Woli w Warszawie.